Studenckie Koło Naukowe NIERUCHOMOŚCI

Studenckie Koło Naukowe NIERUCHOMOŚCI działa przy Katedrze Nieruchomości.

Zajmuje się tematyką rynku nieruchomości i jest prowadzone przez studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu, nie tylko od strony teoretycznej, ale również od strony praktycznej.

Główne cele Koła Naukowego to:

· pogłębianie wiedzy studentów z zakresu uwarunkowań i funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i wybranych krajach UE,

· przygotowanie studentów do udziału w konferencjach naukowych oraz publikacji własnych artykułów naukowych,

· udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez praktyków rynku nieruchomości.

 

Opiekunami Koła Naukowego są dr Małgorzata Blaszke oraz dr Aneta Zaremba.