Koło Naukowe Marketingu PROMAR

Koło Naukowe Marketingu „PROMAR” działa przy Katedrze Analizy Systemowej i Marketingu. Opiekunem jest dr Karolina Ertmańska.

 

Do celów Koła Naukowego Marketingu należą:

1) pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów,

2) zgłębianie wiedzy z zakresu marketingu,

3) propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu marketingu,

4) integracja środowiska studenckiego,

5) prowadzenie prac naukowo-badawczych,

6) promowanie Uczelni w kraju i za granicą.