Zarządzanie I stopnia

Studia licencjackie

S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia

N1 –  studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Specjalności ujęte w programie studiów dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023:  

 • gospodarka regionalna i samorządowa
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • rachunkowość zarządcza
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Twoja przyszłość:

 • na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • w szkolnictwie,
 • w instytucjach finansowych i doradczych,
 • w biurach consultingowych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.