Opiekunowie roku

w roku akademickim 2022/2023

S1 Ekonomia I rok – dr inż. Beata Szczecińska - bszczecinska@zut.edu.pl

S1 Ekonomia II rok – dr Błażej Suproń - bsupron@zut.edu.pl

S1 Ekonomia III rok – dr Małgorzata Blaszke - mblaszke@zut.edu.pl 

 

S1 Zarządzanie I rok – dr inż. Robert Rusielik - rrusielik@zut.edu.pl

S1 Zarządzanie II rok – dr Ewa Kołoszycz - ekoloszycz@zut.edu.pl

S1 Zarządzanie III rok – dr Milena Bera - mbera@zut.edu.pl 

 

S2 Ekonomia II rok (nabór zimowy) – dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła - asompolska@zut.edu.pl 

 

N1 ZARZĄDZANIE II roku – dr Artur Wilczyński - awilczynski@zut.edu.pl 

N1 ZARZĄDZANIE III roku – dr Sylwia Gołąb - sgolab@zut.edu.pl