Opiekunowie roku

S1 Ekonomia I rok – dr Błażej Suproń - bsupron@zut.edu.pl

S1 Ekonomia II rok – dr Małgorzata Blaszke - mblaszke@zut.edu.pl 

S1 Ekonomia III rok – dr Maciej Oesterreich - moesterreich@zut.edu.pl 

 

S1 Zarządzanie I rok – dr Ewa Kołoszycz - ekoloszycz@zut.edu.pl

S1 Zarządzanie II rok – dr Milena Bera - mbera@zut.edu.pl 

S1 Zarządzanie III rok – dr Anna Sworowska-Baranowska - asworowska@zut.edu.pl 

 

S2 Ekonomia I rok (nabór zimowy) – dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła - asompolska@zut.edu.pl 

S2 Ekonomia II rok (nabór zimowy) – dr Beata Będzik - bbedzik@zut.edu.pl

S2 Ekonoma II rok (nabór letni – 4 sem. 2021/2022) – dr Agnieszka Sobolewska - asobolewska@zut.edu.pl 

N1 Ekonomia III rok - dr inż. Henryk Marjak - hmarjak@zut.edu.pl

 

 

N1 ZARZĄDZANIE I roku – dr Artur Wilczyński - awilczynski@zut.edu.pl 

N1 ZARZĄDZANIE II roku – dr Sylwia Gołąb - sgolab@zut.edu.pl

N1 ZARZĄDZANIE III roku – dr Monika Śpiewak - Szyjka - monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl