Pomoc materialna (stypendia)

Pomoc materialna na Wydziale Ekonomicznym udzielana jest studentom w następujących formach:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zapomogi losowej,
  • stypendium Rektora.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat oraz terminy składania wniosków) i druki wniosków DO POBRANIA TU