Wzory dokumentów

Dostępne formularze podań:

 

 

Podania kierujemy do:

- sprawy studenckie studia stacjonarne i niestacjonarne - Prodziekana ds. studenckich i kształcenia,

- sprawy finansowe - Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. ZUT