Dokumentacja praktyk

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Student znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia jej termin i dostarcza DEKLARACJĘ w pełni wypełnioną (nazwa i adres) i podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) wraz z OŚWIADCZENIEM wykupienia polisy ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki (polisa NNW do wglądu).
2. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich po otrzymaniu ww. dokumentów przygotowuje UMOWĘ, którą student oddaje pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich podpisaną (przez podmiot, w którym odbędzie się praktyka) jeszcze przed rozpoczęciem praktyki. Na tej podstawie pełnomocnik ds. praktyk studenckich wystawia studentowi SKIEROWANIE na praktyki.
3. Student realizuje praktykę i prowadzi DZIENNIK PRAKTYK, który po zakończeniu praktyki dostarcza pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich.
4. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: rozlicza praktykę (na podstawie dostarczonych w terminie dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z odbycia praktyki) i wystawia ocenę.


Dokumentacja praktyk (do pobrania)

DEKLARACJA (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

DZIENNIK PRAKTYK (format:  docx, rozmiar:  19,55 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – EKONOMIA (format:  pdf, rozmiar:  155 KB)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK – ZARZĄDZANIE (format:  pdf, rozmiar:  126 KB)