Koło Naukowe Analityk

 

Organizatorem Koła jest Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii. Siedziba znajduje się w Katedrze Zastosowań Matematyki w Ekonomii, ul. Janickiego 31, p. 208.

Opiekunami są: dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT i dr Maciej Oesterreich.

Do celów Koła należy w szczególności:

1) pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów;

2) zgłębianie wiedzy z zakresu zastosowań metod ilościowych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych;

3) propagowanie wiedzy z zakresu matematyki, statystyki oraz ekonometrii;

4) propagowanie wiedzy dotyczącej statystyki publicznej i jej znaczenia dla oceny poziomu rozwoju społeczeństw;

5) integracja środowiska studenckiego.

Członkiem Koła może zostać każdy student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który ma w sobie pasję badawczą i nie boi się nowych wyzwań.