Kontakt

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich:

dr Beata Będzik

tel. 91 449 69 94
ul. Żołnierska 47
e-mail: beata.bedzik@zut.edu.pl