Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Adres:

ul. K. Janickiego 31
71-270 Szczecin

Sekretariat Katedry: 
pok. 115, I p.
tel.: 91 449 68 61
Fax: 91 449 68 77
e-mail:
 kzp@zut.edu.pl

Kierowniktelefonpokóje-mail
prof. dr hab. Michał Świtłyk91 449 68 70  215Michal.Switlyk@zut.edu.pl
Adiunkcitelefonpokóje-mail
dr Ewa Kołoszycz 91 449 68 76  218Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl
dr Anna Sworowska 91 449 68 73  219 Anna.Sworowska@zut.edu.pl  
dr inż. Robert Rusielik91 449 68 80   224Robert.Rusielik@zut.edu.pl
dr Artur Wilczyński91 449 68 75  223Artur.Wilczynski@zut.edu.pl
Asystencitelefonpokóje-mail
mgr Lesław Rządziński91 449 68 81  217Leslaw.Rzadzinski@zut.edu.pl
Sekretariattelefonpokóje-mail
Sławomir Prorok91 449 68 61115sprorok@zut.edu.pl

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

SEMESTR ZIMOWY  ROKU AKADEMICKIEGO 2018-2019

KATEDRY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI


 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

Prof. dr hab. Michał Świtłyk - Kierownik

Wtorek
Po uprzednim umówieniu się w sekretariacie

8.30-10.00

215, ul. Janickiego 31

2.

Dr Ewa Kołoszycz

Poniedziałek

9.45-11.15

218, ul. Janickiego 31

3.

Dr Anna Sworowska

Nb.

 

219, ul. Janickiego 31

4.

Dr inż. Robert Rusielik

Poniedziałek

13:30-15:00

224, ul. Janickiego 31

5.

Dr Artur Wilczyński

Poniedziałek

10.00-11.30

223, ul. Janickiego 31

6.

Mgr Lesław Rządziński

Nb.

 

 

 SEKCJA DS. OBSŁUGI JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH

ul. Janickiego 31, pok. 115; czynny codziennie: 8.00–15.00

tel: 91 449 68 61

 

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: imie.nazwisko@zut.edu.pl (bez polskich znaków)

michal.switlyk@zut.edu.pl

ewa.koloszycz@zut.edu.pl

anna.sworowska@zut.edu.pl

robert.rusielik@zut.edu.pl

artur.wilczynski@zut.edu.pl

leslaw.rzadzinski@zut.edu.pl

 

Publikacja:

Michał Świtłyk Zarys zarządzania