Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Adres:

ul. K. Janickiego 31
71-270 Szczecin

Sekretariat Katedry: 
pok. 115, I p.
tel.: 91 449 68 61
Fax: 91 449 68 77
e-mail:
 kzp@zut.edu.pl

Kierowniktelefonpokóje-mail
prof. dr hab. Michał Świtłyk91 449 68 70  215Michal.Switlyk@zut.edu.pl
Adiunkcitelefonpokóje-mail
dr Ewa Kołoszycz 91 449 68 76  218Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl
dr Anna Sworowska 91 449 68 73  219 Anna.Sworowska@zut.edu.pl  
dr inż. Robert Rusielik91 449 68 80   224Robert.Rusielik@zut.edu.pl
dr Artur Wilczyński91 449 68 75  223Artur.Wilczynski@zut.edu.pl
Asystencitelefonpokóje-mail
mgr Lesław Rządziński91 449 68 81  217Leslaw.Rzadzinski@zut.edu.pl
Sekretariattelefonpokóje-mail
Sławomir Prorok91 449 68 61115sprorok@zut.edu.pl

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

SEMESTR ZIMOWY  ROKU AKADEMICKIEGO 2018-2019

KATEDRY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI

 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

DZIEŃ

GODZINA

GABINET

1.

PROF. DR HAB. MICHAŁ ŚWITŁYK KIEROWNIK

WTOREK
po uprzednim umówieniu się w sekretariacie

8.30-10.00

215, UL. JANICKIEGO 31

2.

DR EWA KOŁOSZYCZ

PONIEDZIAŁEK

9.45-11.15

218, UL. JANICKIEGO 31

3.

DR ANNA SWOROWSKA

NB

 

219, UL. JANICKIEGO 31

4.

DR INŻ. ROBERT RUSIELIK

PONIEDZIAŁEK

13:30-14:30

224, UL. JANICKIEGO 31

5.

DR ARTUR WILCZYŃSKI

PONIEDZIAŁEK

10.00-11.30

223, UL. JANICKIEGO 31

6.

MGR LESŁAW RZĄDZIŃSKI

NB

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT KATEDRY:

UL. JANICKIEGO 31, POK. 115 CZYNNY DLA STUDENTÓW CODZIENNIE:  730-1530

 

TEL:  91 449 6861

E-MAIL DO KAŻDEGO Z NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: imie.nazwisko@zut.edu.pl (bez polskich znaków)

MICHAL.SWITLYK@ZUT.EDU.PL

EWA.KOLOSZYCZ@ZUT.EDU.PL

ANNA.SWOROWSKA@ZUT.EDU.PL

ROBERT.RUSIELIK@ZUT.EDU.PL

ARTUR.WILCZYNSKI@ZUT.EDU.PL

LESLAW.RZADZINSKI@ZUT.EDU.PL

 

Publikacja:

Michał Świtłyk Zarys zarządzania