Podstawy prawne praktyk

Na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia studentów studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia oraz zarządzanie. Organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują: