Opłaty za usługi edukacyjne 2022/2023

I. Opłata semestralna za realizację pełnego cyklu kształcenia prowadzonego w języku angielskim na studiach stacjonarnych na kierunku Economics wynosi  4000,00 zł. (Zarządzenie nr 33 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)

II. Dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 ustala się wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na poszczególnych kierunkach:

 

Ekonomia I stopnia (N1E)

1750,00 zł za semestr

Zarządzanie I stopnia (N1Z)

1900,00 zł za semestr

Ekonomia II stopnia (N2E)

1900,00 zł za semestr

 

 

Opłata za usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023:

 - w trzech jednakowych ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy

- w trzech jednakowych ratach: do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni, 

- lub jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

 Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni. 

 

III. Opłata za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (form zajęć/modułu zajęć) pobierana jest na:

1)   wszystkich poziomach stacjonarnych studiów (S1_S2)  – opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form danych zajęć/modułu zajęć w semestrze oraz stawki 10 zł za godzinę zajęć;

2)   wszystkich poziomach niestacjonarnych studiów (N1_N2) - opłata ta stanowi iloczyn liczby godzin powtarzanych form danych zajęć/modułu zajęć w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, określonej jako iloczyn liczby semestrów w całym toku studiów oraz opłaty za semestr, określonej jak wyżej, podzielonej przez całkowitą liczbę godzin zajęć w programie studiów;

  

IV.  Za powtarzanie zajęć/modułu zajęć „praca dyplomowa” z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata w wysokości:

1)  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia – 600,00 zł;

2)  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia – 900,00 zł.

 

V.  Wysokość stawki za godzinę zajęć dydaktycznych:

- N1 Zarządzanie II rok, 3 i 4 semestr specjalność Rachunkowość zarządcza – stawka za godzinę zajęć wynosi 9,84 zł;

- N1 Zarządzanie III rok, 5 i 6 semestr specjalność Wycena i zarządzanie nieruchomościami – stawka za godzinę zajęć wynosi 9,05 zł;

 

VI. Akty prawne dotyczące wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE NR 33 Rektora ZUT z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w ZUT01.03.2022 14:38