Oferta edukacyjna

Informacje i dokumenty dla doktrantów 

 

  1. Regulamin studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (załącznik do Uchwały nr 31 Senatu ZUT z dnia 30 marca 2009 r.) więcej...
  2. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Zarządzenie nr 118 Rektora ZUT z dnia 14 lipca 2009 r.) więcej...
  3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego więcej...
  4. Pismo okólne nr 13 Rektora ZUT z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie więcej...