Pomoc materialna

 Pomoc materialna dla doktorantów

  1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora ZUT z dnia 1.09.2009 r.) więcej... 
  2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/mieszkaniowego/na wyżywienie więcej... 
  3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów (od II roku studiów doktoranckich) więcej... 
  4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla uczestników I roku studiów doktoranckich więcej... 
  5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych więcej... 
  6. Wniosek o przyznanie zapomogi więcej... 
  7. Harmonogram wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów więcej... 
  8. Pismo okólne nr 14 Rektora ZUT z dnia 4 września 2009 r. w sprawie świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 więcej... 

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych więcej... 

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości uzyskanego dochodu więcej... 

 

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegający opodatkowaniu więcej...