Pomoc materialna

 Pomoc materialna dla doktorantów

  1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora ZUT z dnia 1.09.2009 r.) więcej...  (format:  pdf, rozmiar:  347 KB)
  2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/mieszkaniowego/na wyżywienie więcej...  (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
  3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów (od II roku studiów doktoranckich) więcej...  (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
  4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla uczestników I roku studiów doktoranckich więcej... (format:  doc, rozmiar:  33 KB) 
  5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych więcej...  (format:  doc, rozmiar:  33 KB)
  6. Wniosek o przyznanie zapomogi więcej... (format:  doc, rozmiar:  36 KB) 
  7. Harmonogram wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów więcej...  (format:  xls, rozmiar:  16,00 KB)
  8. Pismo okólne nr 14 Rektora ZUT z dnia 4 września 2009 r. w sprawie świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 więcej...  (format:  pdf, rozmiar:  334 KB)

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych więcej... (format:  doc, rozmiar:  239 KB) 

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości uzyskanego dochodu więcej... (format:  rtf, rozmiar:  9,17 KB) 

 

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegający opodatkowaniu więcej...  (format:  rtf, rozmiar:  26 KB)