Sekcja ds. studiów doktoranckich ZUT

Zakres działań jednostki  

 
mgr inż. Edyta Przybylska
e-mail: edyta@zut.edu.pl,  


Lucyna Skrzypczak
e-mail: lucyna.skrzypczak@zut.edu.pl,  

Tel.: 091 449 48 44, Fax.: 091 449 41 87 

 
Pomoc materialna
Stypendia doktoranckie
Informacja w spr. rekrutacji na studia
Informacja w spr. przedłużenia odbywania studiów doktoranckich
Informacja w spr. ubiegania się o miejsce w domu studenckim
Informacja w spr. ubezpieczenia zdrowotnego