Terminy

erminy rekrutacji

 

TRWA II TURA REKRUTACJI - rekrutacja uzupełniająca

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów
po uprzednim zarejestrowaniu się w
 Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.
OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI UPŁYWA W DNIU 27 WRZEŚNIA BR.
Uwaga ! decyduje kolejność składania dokumentów (dokumenty należy złożyć w formie papierowej)
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW  UPŁYWA  W DNIU 28 WRZEŚNIA BR.
Dokumenty należy złożyć w 
siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.