Kierunki/programy studiów

Kierunki stacjonarne I st.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Kierunki stacjonarne II st.

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

 

Kierunki niestacjonarne I st.

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

Kierunki niestacjonarne II st.

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości