Aktualności Doktorantów Wydziału Ekonomicznego

Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2 11.03.2020 13:07

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zawiesza zajęcia dydaktyczne na Uczelni od 12 do 25 marca br. włącznie

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie oficjalnego Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. zawiesza zajęcia dydaktyczne.

 

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy prowadzenia działalności naukowej, w tym przez doktorantów.

Zawieszenie działalności dydaktycznej w Uczelni nie jest równoznaczne z jej zamknięciem. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni.

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów Uczelni.