Aktualności Doktorantów Wydziału Ekonomicznego

Dobre kształcenie na trudne czasy . 22.06.2022 09:05

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie z najlepszym kierunkiem Ekonomia na Pomorzu Zachodnim. Nasza działalność została dostrzeżona przez kapitułę rankingu Perspektyw 2022 pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezes PAN. Wydział Ekonomiczny utrzymał wysoką 14 pozycję w Polsce wśród ocenianych 91 wydziałów oferujących kierunek ekonomia. Cieszymy się z sukcesu który jest sukcesem naszych pracowników i studentów.

Szczegóły rankingu: 2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia