Mostech

mgr Joanna Laufer
e-mail: jlaufer@zut.edu.pl
tel.: 091 449 47 17, fax.: 091 449 41 87System mobilności studentów MOSTECH ma na celu umożliwienie studentom odbycie części studiów w jednej z polskich uczelni.

Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny 
z planem na danym semestrze w uczelni przyjmujacej. 

Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów. 
Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.
Przedmioty i semestr zaliczany jest na podstawie ocen i punktów ECTS.

Studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTECH przysługujace stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmująca zapewnia w miare mozliwości miejsce w domu studenckim. 

Na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) www.kaut.uci.agh.edu.pl/ 
są zamieszczone procedury: wymiany w ramach systemu MOSTECH, zasady zaliczania oraz dokumenty do pobrania. 
Wykaz uczelni, na których można podjąć studia zostanie uaktualniony do dnia 15 kwietnia 2009 r.

Studenci zainteresowani podjęciem studiów w ramach systemu MOSTECH powinni złożyć wnioski w dziekanacie wydziału w terminie:
do 08.05.2009 r. – na semestr zimowy w r. akad. 2009/2010,
do 20.11.2009 r. – na semestr letni w r. akad. 2009/2010.