Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. wydania publikacji

Zapytanie ofertowe

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie składa zapytanie o koszt wykonania usługi: wydania publikacji (monografii pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki trans granicznej”)

Na usługę składają się:

1.   Wykonanie recenzji naukowej przez osobę ze stopnie naukowym co najmniej doktora habilitowanego posiadającej stosowne doświadczenie i wiedzę z zakresu tematyki monografii,

2.   Usługi

- adiustacji językowej tekstu naukowego (dotyczy książki w języku polskim),

- wykonania korekty pierwszej i drugiej,

- opracowania graficznego,

- składu i łamania tekstu,

- redakcji technicznej,

- komputerowego przygotowania do druku rycin,

- wykonania projektu okładek,

- montażu elektronicznego,

- nadania numerów ISBN zleceniobiorcy,

- dostarczenia materiałów, druku i oprawy,

- wysyłki egzemplarzy obowiązkowych,

- dostawy do siedziby zleceniodawcy.

Specyfikacja techniczna monografii:

- format B5,

- nakład: 2 wersje językowe po 125 egz.,

- objętość po ok. 10 arkuszy wydawniczych, w tym po 20 stron barwnych w różnych miejscach, reszta druk czarny,

- okładki barwne, foliowane, karton 240 g,

- oprawa miękka, klejona,

- wnętrze papier offsetowy 80 g.

Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z treścią planowanej publikacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 91 449 69 13 lub ddawidowicz@zut.edu.pl

Istotne warunki zamówienia:

Termin wykonania usług:       do 20 marca 2014r.

Sposób zapłaty:    przelew na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od wykonania usługi.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.02.2014r. do godz. 8:00 w formie elektronicznej, na adres e - mail: ddawidowicz@zut.edu.pl 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

Ul. Janickiego 31

71-270 Szczecin, pokój 120

Zastrzeżenie:

W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowego kryterium.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.