Mostar

mgr Joanna Laufer
e-mail: jlaufer@zut.edu.pl,

tel.: 091 449 47 17, fax.: 091 449 41 87Program MOSTAR to system mobilności studentów i szansa dla tych, którzy swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią.

W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studniów w wybranej przez siebie uczelni.

Studia w ramach programu MOSTAR może podjąć student nie wcześniej niż:
po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.


Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą. 


Tryb zaliczania semestru oparty jest o system ECTS.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTAR przysługujące stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmująca zapewnia miejsce w domu studenckim. 

Na stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) www.sggw.pl/ są zamieszczone: procedura wymiany w ramach systemu MOSTAR, zasady zaliczania, dokumenty do pobrania oraz wykaz uczelni, na których można podjąć studia. 

Studenci zainteresowani podjęciem studiów w ramach systemu MOSTAR powinni złożyć wnioski w dziekanacie wydziału w terminie: do 18.12.2009 r. – na semestr letni w r. akad. 2009/2010.