Komisja ds Przewodów Doktorskich

Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2016-2020

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów:

  
1) opiniowanie wniosków o otwarcie przewodów doktorskich;
2) proponowanie recenzentów;
3) opiniowanie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
4) przygotowanie projektów uchwał dotyczących spraw doktorskich;
5) planowanie, udział i prowadzenie seminariów przed otwarciem przewodu doktorskiego;
6) nadzorowanie przebiegu procedury przewodu doktorskiego;
7) inicjowanie działań mających na celu wspomaganie doktoranta w realizacji rozprawy doktorskiej.