Komisja ds. Oceny Parametrycznej

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Parametrycznej na kadencję 2016-2020

 

Określa się zadania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Parametrycznej na kadencję 2016-2020, do których należy:

 
1) weryfikacja dorobku naukowego i innych osiągnięć naukowych pracowników Wydziału na potrzeby wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Nauki, Kadry i Dziekana;


2)   przygotowanie propozycji podziału środków finansowych według zatwierdzonych przez Radę Wydziału zasad podziału środków w ramach obszarów finansowania /środków/ na naukę w zakresie działalności statutowej według Rozporządzenia  Ministra       Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku;


3)  inicjowanie działań mających na celu opracowanie oraz rozszerzania bazy danych publikacji i innych osiągnięć  pracowników Wydziału;


4) przygotowywanie innych informacji w zakresie oceny parametrycznej, w tym na potrzeby sporządzania wniosków i sprawozdań (raportów) jednostki.