Komisja ds Nauki i Kadry

Komisje Wydziałowe


Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Kadry oraz Oceny Nauczycieli Akademickich

  


Zadania Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Kadry

 

 
1) projektów uchwał RW dotyczących spraw nauki i kadry na Wydziale Ekonomicznym;
2) wniosków o nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) wniosków o nagrody naukowe przyznawane przez organizacje zewnętrzne;
4) projektów uchwały dotyczącej oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności naukowej;
5) wniosków o wszystkie nagrody Rektora i Dziekana;
6) innych spraw przedkładanych Radzie Wydziału do zaopiniowania, dotyczących działalności naukowej Wydziału.

II  Analizy wniosków  składanych zgodnie z Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Ekonomicznym  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie zweryfikowanych informacji o dorobku przygotowanych przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Parametrycznej i przedłożenie Radzie Wydziału.

 

III Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

 

IV Współpraca z Wydziałowymi Komisjami Konkursowymi.

 

I  Opiniowanie: