Komisja ds Jakości Kształcenia

Komisje Wydziałowe


Lista  zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

 

1. Współuczestniczenie w tworzeniu systemu zapewniania jakości kształcenia;
2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia;
3. Wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą komisję ds. Jakości Kształcenia;
4. Monitorowanie i analizowanie raportów dotyczących samooceny i warunków kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie;
5. Przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na Wydziale ekonomicznym ZUT w Szczecinie;
6. Monitorowanie programów studiów i efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie.

 

Zakładane efekty praktyczne prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  w bieżącej kadencji

 
1.Opracowanie (zmiana) narzędzia do oceny zajęć dydaktycznych po uprzednim przeprowadzeniu eksperymentów metodologicznych na podstawie próbek z realizowanych dotychczas  badań  jakościowych;
2. Opracowanie projektu narzędzia do ewaluacji efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie`.