Komisja Budżetowa

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja Budżetowa na kadencję 2016-2020

 

Zadania Wydziałowej Komisji Budżetowej na kadencję 2016-2020, do których należy opiniowanie:

 
1) projektu planu rzeczowo-finansowego Wydziału, przedstawionego przez dziekana;
2) sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
3) projektu algorytmu podziału dotacji statutowej
4) innych spraw przedkładanych RW dotyczących sfery gospodarki finansowej Wydziału;
5) przygotowanie uchwał dotyczących sfery gospodarki finansowej Wydziału.