Sekretariaty

SEKCJA DS. OBSŁUGI JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH:

ul. Janickiego 31
71-270 Szczecin    Centrala: 91 449 68 50 

tel         pokój                                   e-mail 
lic. Sławomir Prorok     6861         115                     slawomir.prorok@zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin     Centrala: 91 449 69 00

tel.        pokój                           e-mail 
mgr Beata Koprowska                  6938        129          beata.koprowska@zut.edu.pl

lic. Małgorzata Szychowska                                        malgorzata.szychowska@zut.edu.pl