Sekretariaty

SEKCJA DS. OBSŁUGI JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH:

ul. Janickiego 31
71-270 Szczecin    Centrala: 91 449 68 50 

                                                          tel                pokój                           e-mail 
lic. Sławomir Prorok                    91 449 6861         115           slawomir.prorok@zut.edu.pl

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin     Centrala: 91 449 69 00

                                                            tel.              pokój                           e-mail 
mgr Beata Koprowska                  91 449 6938        129           beata.koprowska@zut.edu.pl

lic. Małgorzata Szychowska         91 449 6938        129           malgorzata.szychowska@zut.edu.pl