Wzory dokumentów

Dostępne są formularze podań o przyznanie pomocy materialnej (wniosek o stypendium) oraz o dom studencki dostępne tu:

 

Dom studencki

Zgodę na wyjazd zagraniczny

 

 

Dodatkowe wzory podań:

   

Podanie do Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

Duplikat legitymacji 

Odpis dyplomu w języku obcym

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

Przesunięcie terminu złożenia pracy podanie do Prorektora 

Przesunięcie terminu złożenia pracy podanie do Prodziekana 

Zmiana tematu pracy dyplomowej

Zmiana opiekuna pracy dyplomowej

Podanie o odwołanie skreślenia do rektora

 

Obiegówka

Przeniesienie 

Wznowienie studiów 

Urlopy 

Inne 

Sprawy finansowe

Rozłożenie na raty 

 

Podania kierujemy do:

- sprawy studenckie studia stacjonarne i niestacjonarne - Prodziekana ds. studenckich dr hab. Iwony Bąk, prof. ZUT

- sprawy finansowe - Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. ZUT