Wzory dokumentów

Dostępne są formularze podań o przyznanie pomocy materialnej (wniosek o stypendium) oraz o dom studencki dostępne tu:

 

Dom studencki (format:  doc, rozmiar:  34 KB)

 

Dodatkowe wzory podań:

   

Duplikat legitymacji  (format:  docx, rozmiar:  14,44 KB)

 (format:  docx, rozmiar:  15,64 KB)Odpis dyplomu w języku obcym (format:  docx, rozmiar:  15,64 KB)
 (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (format:  docx, rozmiar:  16,39 KB) 

Przesunięcie terminu złożenia pracy podanie do Prorektora 

Przesunięcie terminu złożenia pracy podanie do Prodziekana 

Zmiana tematu pracy dyplomowej (format:  docx, rozmiar:  16,45 KB)

Zmiana opiekuna pracy dyplomowej (format:  docx, rozmiar:  14,59 KB)

 

 (format:  docx, rozmiar:  14,18 KB)Powtarzanie form zajęć/przedmiotów (format:  docx, rozmiar:  13,64 KB)

Obiegówka (format:  docx, rozmiar:  25 KB)

Przeniesienie  (format:  docx, rozmiar:  16,03 KB)

Wznowienie studiów  (format:  docx, rozmiar:  16,15 KB)

Urlopy  (format:  docx, rozmiar:  16,93 KB)

Inne (format:  docx, rozmiar:  16,67 KB) 

 (format:  doc, rozmiar:  30 KB)Sprawy finansowe (format:  docx, rozmiar:  16,06 KB)

Rozłożenie na raty (format:  docx, rozmiar:  16,33 KB)

Podanie o zwolnienie z opłat za studia (format:  docx, rozmiar:  14,54 KB)

 

Podania kierujemy do:

- sprawy studenckie studia stacjonarne i niestacjonarne - Prodziekana ds. studenckich i kształcenia,

- sprawy finansowe - Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. ZUT