UCHWAŁY dot. studiów


 
 
 
(pdfDecyzje Dziekana Wydziału Ekonomicznego
 
(pdfUchwała dotycząca ilości składanych prac dyplomowych