Prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie

1. Zarządzenie nr 26 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  6,05 MB) (ze zmianami). (format:  pdf, rozmiar:  561 KB)

2. Procedura procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym (zawiera standardy pisania prac): 

·       Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY,

·       Załącznik nr 2 - STRONA TYTUŁOWA,

·       Załącznik nr 3- OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY,  

·       Załącznik nr 5 - NADANIE PRACY DYPLOMOWEJ STATUSU UTAJNIONA. 

 

3. Zakresy tematyczne prac dyplomowych. (format:  pdf, rozmiar:  110 KB)

 

4.  Propozycje tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021:  

 

5.   Archiwum

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020: 

·       studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia: Analityka gospodarcza, (format:  pdf, rozmiar:  98 KB) Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, (format:  pdf, rozmiar:  98 KB) Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, (format:  pdf, rozmiar:  71 KB)

·       studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia: Analityka gospodarcza, (format:  pdf, rozmiar:  94 KB) Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami  (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)

·       studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia: Gospodarka turystyczna, (format:  pdf, rozmiar:  70 KB) Wycena nieruchomości, (format:  pdf, rozmiar:  113 KB)

·       studia niestacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, (format:  pdf, rozmiar:  98 KB) 

·       studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie: Wycena i zarządzanie nieruchomościami, (format:  pdf, rozmiar:  69 KB) Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym. (format:  pdf, rozmiar:  76 KB)

 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019: 

·       studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia: Analityka gospodarcza, (format:  pdf, rozmiar:  42 KB) Rachunkowośc i finanse w jednostkach gospodarczych, (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, (format:  pdf, rozmiar:  33 KB)

·       studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie: Wycena i zarządzanie nieruchomościami, (format:  pdf, rozmiar:  130 KB) Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, (format:  pdf, rozmiar:  142 KB)

·       studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja, (format:  pdf, rozmiar:  154 KB)

·       studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, (format:  pdf, rozmiar:  38 KB) Gospodarka nieruchomościami, (format:  pdf, rozmiar:  36 KB) Logistyka w biznesie, (format:  pdf, rozmiar:  33 KB) 

·       studia niestacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, (format:  pdf, rozmiar:  79 KB) Wycena nieruchomości, (format:  pdf, rozmiar:  32 KB)