Opłaty za usługi edukacyjne 2020/2021

 

I. Opłata semestralna za realizację pełnego cyklu kształcenia prowadzonego w języku angielskim na studiach stacjonarnych na kierunku Economics wynosi  4000,00 zł. (Zarządzenie nr 42 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym rozpoczynającym się od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)

 II. Dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 ustala się wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na poszczególnych kierunkach:

 

Ekonomia I stopnia (N1E)

1750,00 zł za semestr

Zarządzanie I stopnia (N1Z)

1900,00 zł za semestr

Ekonomia II stopnia (N2E)

1900,00 zł za semestr

           

Opłata za usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021:

 - w trzech jednakowych ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy

- w trzech jednakowych ratach: do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni, 

- lub jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł.

 Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni. 

 Terminy opłat dla studentów kontynuujących studia obowiązują według wcześniej zawartych umów.

 

III. Opłata za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (form zajęć/modułu zajęć) pobierana jest na:

1)     wszystkich poziomach stacjonarnych studiów (S1_S2)  – opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form danych zajęć/modułu zajęć w semestrze oraz stawki 10 zł za godzinę zajęć;

2)     wszystkich poziomach niestacjonarnych studiów (N1_N2) - opłata ta stanowi iloczyn liczby godzin powtarzanych form danych zajęć/modułu zajęć w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, określonej jako iloczyn liczby semestrów w całym toku studiów oraz opłaty za semestr, określonej jak wyżej, podzielonej przez całkowitą liczbę godzin zajęć w programie studiów;

 

- dla aktualnie studiujących studentów III roku wg Zarządzenia Nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 stawka za godzinę zajęć wynosi 9 zł,

 

- dla aktualnie studiujących studentów II roku wg Zarządzenia Nr 23 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 stawka za godzinę zajęć wynosi 10 zł,

 

- dla studentów wznawiających studia (tj. po reaktywacji) wg  Zarządzenia Nr 69 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie stawka za godzinę zajęć wynosi 10 zł.

 

IV.  Za powtarzanie zajęć/modułu zajęć „praca dyplomowa” z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest opłata w wysokości:

1)  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia – 600,00 zł;

2)  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia – 900,00 zł.

 

V.    Wysokość stawki za godzinę zajęć dydaktycznych:

- N1 Ekonomia III rok, 5 i 6 semestr specjalność Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami – stawka za godzinę zajęć wynosi 6,31 zł;

- N1 Ekonomia III rok, 5 i 6 semestr specjalność Analityka gospodarcza – stawka za godzinę zajęć wynosi 6,67 zł;

- N1 Ekonomia II rok, 3 i 4 semestr – stawka za godzinę zajęć wynosi 6,67 zł;

- N1 Zarządzanie II rok, 3 i 4 semestr – stawka za godzinę zajęć wynosi 9,44 zł;

- N2 Ekonomia II rok, 3 i 4 semestr specjalność Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych - stawka za godzinę zajęć wynosi 8,35 zł;

 

VI. Akty prawne dotyczące wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

·       Zarządzenie nr 43 (format:  pdf, rozmiar:  244 KB) Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 (obowiązuje studentów III r. – studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia; 

·       Zarządzenie nr 23 (format:  pdf, rozmiar:  2,10 MB) Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie(obowiązuje studentów II r. – studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia).

·       Zarządzenie nr 69 (format:  pdf, rozmiar:  2,02 MB) Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dotyczy również studentów wznawiających studia). Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021.

·       Zarządzenie nr 42 (format:  pdf, rozmiar:  570 KB) Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach w języku obcym rozpoczynającym się od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie