Studia - kierunki

Wydział Ekonomiczny posiada prawa doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

 

Wydział Ekonomiczny prowadzi studia: 

1. Pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - studia licencjackie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata:

 

 

2. Drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra:

 

3. Podyplomowe

 

Kierunki studiów - ulotka informacyjna