S2

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Rekrutacja w I terminie 

– rejestracja internetowa

21.05.17.07.2018 r.

– testy kwalifikacyjne 

20.07.2018 r.

sala 5*, godz. 15:00

– ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

24.07.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 

24.07.– 01.08.2018 r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

03.08.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji 

10.08.2018 r.

 *budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Żołnierska 47

 

Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych II stopnia do dnia 13.08.2018 r. 

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji: 

– rejestracja internetowa

do 25.09.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

27.09.2018 r.