S1

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Rekrutacja w I terminie 

– rejestracja internetowa

21.05.– 08.07.2018 r.

– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

11.07.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

12.07.– 20.07.2018 r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 

24.07.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

24.07.– 27.07.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

03.08.2018 r.

 Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia do dnia 6.08.2018 r.

 W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji:

– rejestracja internetowa

do 25.09.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji 

27.09.2018 r.