N2

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

Rekrutacja w I terminie 

– rejestracja internetowa

21.05.21.08.2018 r.

– testy kwalifikacyjne

24.08.2018 r.

sala 5*, godz. 16:00

– ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

29.08.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

29.08.– 05.09.2018 r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji 

14.09.2018 r. 

 *budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Żołnierska 47

 

Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia do dnia 17.09.2018 r.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji: 

– rejestracja internetowa

do 25.09.2018 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2018 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji 

27.09.2018 r.