Kierunki studiów

 Wykaz specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Ekonomia (I stopień)

Zarządzanie (I stopień)

Ekonomia (II stopień)

Analityka gospodarcza

Handel zagraniczny

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

Gospodarka regionalna i samorządowa

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rachunkowość zarządcza

Wycena i zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

gospodarowanie kapitałem ludzkim

gospodarka nieruchomościami

gospodarka turystyczna

konsulting gospodarczy

logistyka w biznesie

rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

wycena nieruchomości

Więcej informacji:

informator

informacje o Wydziale