REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

II Tura Rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych kierunek Ekonomia do 25.02.2021

 

Internetowy System Rekrutacji zostanie uruchomiony 17 lutego o godz. 15:00, zapraszamy do rejestracji do 25 lutego do godziny 12:00. 
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 22 do 26 lutego br.

Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 78 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku Ekonomia - proponowana specjalność:

 - rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

 

Informacja dla osób które zakwalifikowały się na testy kwalifikacyjne:


Testy kwalifikacyjne na II stopień studiów stacjonarnych kierunek Ekonomia ( semestr letni 2020/2021), które odbędą się 26.02.2021 o godzinie 10:00 ul. Żołnierska 47 pokój 14 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA - START 11 STYCZNIA

 

Drogi Kandydacie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami terminami rekrutacji na studia II stopnia,

11 STYCZNIA 2021 został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji na studia (stacjonarne II stopnia).

   

  EKONOMIA - proponowane specjalności: 

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości