OPROGRAMOWANIE, IMAGINEX

STATISTICA, Microsoft Imagine Premium, Kaspersky

 

STATISTICA

Na mocy umowy zawartej z firmą Statsoft Zachodniopomoski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma prawo do instalacji i używania programu Statistica w wersji polskiej i angielskiej 
do 15 maja 2019

na dowolnej liczbie należących do niej komputerów zarówno dla pracowników, jaki i studentów Zachodniopomoskiegu Uniwersytetu Technologicznego.

Na naszym Wydziale program oraz nowe kody czasowe można uzyskać od p. Macieja Nosala
pok. 107, ul. Janickiego 31, tel. 6885

 

Wszelkie informacje techniczne dotyczące programu można uzyskać 
na polskim serwerze www.statsoft.pl lub anglojęzycznym www.statsoft.com

Szczegóły:

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/statistica.html

 

Pozostałe oprogramowanie:

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/aktualnosci.html

 

 

Ponadto oprogramowanie Uczelnianego Centrum Informatyki dostępne jest dla komputerów w naszej sieci Uczelnianej

http://uci.zut.edu.pl/oprogramowanie-uci/aktualnosci.html

 

 Microsoft Imagine Premium

Dostęp do Microsoft Imagine - logowanie

W ramach programu Microsoft Imagine Premium wszyscy studenci oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego mają prawo do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft.

https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?cmi_cs=1&cmi_mnuMain=bdba23cf-e05e-e011-971f-0030487d8897&ws=053d4e51-e2a0-e411-9408-b8ca3a5db7a1&vsro=8

·         licencja zawiera większość oprogramowania firmy Microsoft z wyłączeniem niektórych programów użytkowych oraz gier

·         oprogramowanie może być instalowane na prywatnych komputerach uczestników programu

·         oprogramowanie może być wykorzystywane tylko do działalności niekomercyjnej (dydaktycznej i naukowej)

·         w przypadku studentów oprogramowanie może być używane również po zakończeniu studiów, ale pod warunkiem użytkowania niekomercyjnego i bez prawa do aktualizacji

·         Dreamspark działa podobnie do sklepu internetowego i umożliwia pobieranie obrazów płyt z oprogramowaniem wprost z serwera

Procedura otrzymania kluczy do oprogramowania:

·         każdy zarejestrowany student ma automatycznie zakładane konto mailowe w postaci <pierwszaliteranazwiskaimienianumerindeksu>@zut.edu.pl

·         pełen adres konta mailowego jest loginem do Dreamspark

·         hasło do Dreamspark jest ustalane przy pierwszym logowaniu i jest inne niż hasło do konta mailowego

·         konta w Dreamspark są zakładane „hurtowo” raz w roku, na podstawie list otrzymanych z Dziekanatu, a w przypadku późniejszej rejestracji indywidualnie po kontakcie mailowym

·         po założeniu kont Dreamspark, system automatycznie wysyła wiadomość ze szczegółowym opisem aktywacji dostępu

·         w przypadku braku maila z informacją o aktywacji należy użyć opcji przypominania hasła – link dostępny na stronie logowania Dreamspark

 

W razie problemów proszę kontaktować się z administratorem licencji DreamSpark Premium, p. Maciejem Nosalem, mnosal@zut.edu.pl, tel. 6885

  

 

Dostęp do Microsoft Imagine - logowanie

 

 

 

Kaspersky Endpoint Security 10

Instalator oprogramowania KES10 dla systemów rodziny Windows (32-bit i 64-bit):

Instrukcja instalacji oprogramowania Kaspersky dla komputerów z systemem Windows

W przypadku problemów prosimy skontaktować się ze swoim administatorem lokalnym lub panem mgr inż. Robertem Typkiem - telefon: 91 449 58 11.

Uwaga ważna dla użytkowników służbowych laptopów ZUT

Proces instalacji oprogramowania należy wykonać z sieci wewnętrznej ZUT (nie przez VPN) gdyż tylko w takim przypadku będzie możliwy transfer licencji. Późniejsze aktualizacje bazy sygnatur nie będą wymagały podłączenia do sieci ZUT.