Procedury i regulaminy

Wykaz procedur wg obszarów oraz regulaminów obowiązujących na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie (stan na 12.01.2018 r.)

Procedury obszaru I. Monitorowanie realizacji standardów kształcenia

Procedury obszaru II. Ocena i analiza (realizacji) procesu nauczania

WEkon/O-II/1

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/2

Zasady kontroli zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym

WEkon/O-II/3

Zasady planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami

WEkon/O-II/4

Procedura oceny jakości prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/5     

Procedura zastępstw i przekładania zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, zał. 1, zał. 2

WEkon/O-II/6    

uchylona

WEkon/O-II/7

uchylona

WEkon/O-II/8

Przeniesienia studenta z innej uczeni na Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie, zał 1.

WEkon/O-II/9 

Procedura podjęcia studiów na drugim kierunku na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/10        

w trakcie aktualizacji

WEkon/O-II/11

Procedura układania rozkładów zajęć na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/12

Procedura przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku ekonomia

WEkon/O-II/13

Procedura organizacji i przeprowadzania zajęć terenowych na kierunku turystyka i rekreacja

WEkon/O-II/14

uchylona

WEkon/O-II/15

Procedura wznowienia studiów na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/16

Procedura skreślenia z listy studenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/17

Procedura ukończenia procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, zał. 1

WEkon/O-II/18

Procedura planowania i organizacji roku akademickiego oraz semestru na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

WEkon/O-II/19

Wydziałowa procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej

WEkon/O-II/20 Procedura określająca zasady sprawowania opieki nad dyplomantami na studiach I i II stopnia

Procedury obszaru III. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Procedury obszaru IV. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom

Procedury obszaru V. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia

Procedury obszaru VI. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich

Procedury obszaru VII. Analiza opinii studentów i absolwentów uczelni o jakości kształcenia oraz opinii pracodawców o absolwentach

REGULAMINY 

1.  Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego zatrudnianych na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie

2.  Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym

3.  Regulamin praktyk na Wydziale Ekonomicznym

4.  Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.