RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin, 

 e-mail:  mrydzewska@zut.edu.pl

 

Celem kształcenia studiach podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA jest podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, uzupełnienie wiedzy kadry zarządzającej o zagadnienia z rachunkowości, możliwość reorientacji zawodowej, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w seminariach, dyskusjach, warsztatach edukacyjnych wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje.

 

 

Studia RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA są skierowane do obecnych i potencjalnych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników służb finansowo-księgowych, kadry zarządzającej, a także studentów ostatnich lat studiów.

 

Program Studiów przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów:

Podstawy rachunkowości, Podstawy sprawozdawczości finansowej, Organizacja rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Podstawy rachunkowości budżetowej, Elementy finansów publicznych, Podstawy rachunku kosztów, Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej, Zaawansowana rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych, Sprawozdawczość budżetowa

 

Kierownik studiów: dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk

e-mail:  mrydzewska@zut.edu.pl

Czas trwania studiów: dwa semestry

Rejestracja: rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx