GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

(więcej

UWAGA! 


 PROWADZIMY NABÓR na studia podyplomowe:  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, o specjalnościach:

 - WYCENA NIERUCHOMOŚCI 
 
 - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
 - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 

 

Program studiów


 Przyjęta formuła organizacyjna umożliwia słuchaczom wybór drugiej specjalności. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - wrzesień 2012r. 


 Zajęcia będą trwały dwa semestry i będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 16.00 


 Dokumenty należy składać:
 - osobiście,
 - przesłać na adres Wydział Ekonomiczny ZUT, Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 47 z dopiskiem pok. 129 lub 109,
 - mailowo: sp.nieruchomosci@zut.edu.pl (podanie i kwestionariusz), pozostałe dokumenty dostarczyć przed pierwszym zjazdem. 


 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 44 969 39, 44 969 40, 44 969 41  oraz tel. kom. 785 363 957


 Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Katedry następujące dokumenty:
 - Podanie ,
 - Kwestionariusz ,
 - Odpis dyplomu,
 - 2 fotografie,
 - CV. 


 UWAGA 


 Powiatowe Urzędy Pracy dofinansowują koszty studiów podyplomowych
 (na indywidualny wniosek) 


 Uczestnikami studiów mogą być: 
 - absolwenci studiów wyższych, inżynierskich lub licencjackich, zainteresowani licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości,
 - absolwenci studiów magisterskich, zainteresowani uprawnieniami rzeczoznawcy majatkowego.
 Studia obejmują program określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117, poz. 786) - http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010117078601.pdf 


 Ukończenie Studium przygotowuje słuchaczy do uzyskania uprawnień i licencji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U.2008.31.189).
 Kierownik Studiów prof. Teodor Skotarczak przez kilka kadencji był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. licencji zawodowych w gospodarowaniu nieruchomościami, Sekretarz naukowy – dr inż. Leokadia Kiszczak, jest rzeczoznawcą majątkowym o wieloletniej praktyce, pozostali nauczyciele akademiccy Katedry i wykładowcy spoza Uniwersytetu, także posiadają uprawnienia zawodowe/licencje w zakresie swoich specjalności.