FUNDUSZE I PROJEKTY UNIJNE

 

UWAGA! PROWADZIMY NABÓR 

na studia podyplomowe: 

FUNDUSZE I PROJEKTY UNIJNE

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych problematyką funduszy UE, planujących podjąć pracę związaną z ich pozyskiwaniem oraz zarządzaniem projektami współfinasowanymi ze środków UE, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych, organizacji pozarządowych, osób zajmujących się doradztwem unijnym, właścicieli oraz pracowników małych i średnich firm.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej, a także wiedzy nt. zastosowania środków UE do realizacji zadań w samorządach terytorialnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach publicznych i prywatnych. Większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów związanych z procedurami wypełniania wniosku. 


Program studiów

 

 Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Katedry następujące dokumenty:

 - podanie ,

 - kwestionariusz ,

 - odpis dyplomu,

 - 2 fotografie,

 - CV. 

Dokumenty należy składać:

 - osobiście,

 - przesłać na adres Wydział Ekonomiczny ZUT, Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 47 z dopiskiem „studia podyplomowe Fundusze i projekty unijne”, pok. 129 lub 109,

 - mailowo: monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl (podanie i kwestionariusz), pozostałe dokumenty dostarczyć przed pierwszym zjazdem. 

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 44 969 39, 44 969 40, 44 969 41  oraz tel. kom. 607 728 118.

 

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Teodor Skotarczak 

Czas trwania studiów: dwa semestry (soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00)

Zasady naboru: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – REKRUTACJA TRWA 

Początek zajęć: 

 

Opłaty: 1750 zł za semestr