CONTROLLING WSPOMAGANY KOMPUTEROWO

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin,

tel. (91) 4496930 poniedziałek-piątek: 8-14.00

kom. 607222932

e-mail: imajchrzak@zut.edu.pl

 

Celem kształcenia na Studiach podyplomowych CONTROLLING WSPOMAGANY KOMPUTEROWO jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacjach, jak również rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym oraz podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do przygotowania informacji na potrzeby podejmowania decyzji, a także uzupełnienie wiedzy kadry zarządzającej o zagadnienia z rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w seminariach, dyskusjach, warsztatach edukacyjnych wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje.

 

Studia CONTROLLING WSPOMAGANY KOMPUTEROWO są skierowane do właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania oraz obecnych i potencjalnych controllerów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za rachunkowość i finanse w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach każdej branży, a także studentów ostatnich lat studiów.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

 

Program Studiów przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów:

Analiza finansowa, Budżety przychodów i kosztów, Controlling projektów wspomagany komputerowo, Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości zarządczej, Podstawy rachunku kosztów, Podstawy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość zarządcza w krótkoterminowych rachunkach decyzyjnych, Rachunkowość zarządcza w strategicznych decyzjach gospodarczych, Raportowanie wyników, Sprawozdanie finansowe pro forma jako element planowania

 

Kierownik studiów: dr Iwona Majchrzak

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zasady naboru: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – REKRUTACJA OD LIPCA 2016r .

Początek zajęć: październik 2016 r.

Opłaty: 1495 zł za semestr

 

Rejestracja: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx