AUDYT WEWNĘTRZNY

EDYCJA III

ul. Żołnierska 47, 71- 210 Szczecin,

tel. (91) 4496930 poniedziałek-piątek: 8-14.00

kom. 665 476 552

e-mail: ajaworska@zut.edu.pl

 

Celem Studiów Podyplomowych AUDYT WEWNĘTRZNY jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i spółkach prawa handlowego.

 

Studia są adresowane do personelu kierowniczego, specjalistów i pracowników jednostek budżetowych i spółek prawa handlowego.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

 

Program Studiów przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów: Finanse publiczne i elementy kontrolingu finansowego, Podstawy prawa gospodarczego i podatkowego, Prawo zamówień publicznych, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Rachunkowość budżetowa, Sprawozdawczość budżetowa, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny w polskim systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych, Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania, Organizacja audytu wewnętrznego, Ryzyko i planowanie w audycie wewnętrznym, Metodologia audytu wewnętrznego, Elementy zarządzania projektami, Audyt funduszy Unii Europejskiej, Audyt systemów informatycznych, Analiza finansowa, Rynek kapitałowy. 

 

Kierownik studiów: dr Zofia Sawicka- Kluźniak

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zasady naboru: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – REKRUTACJA OD STYCZNIA 2017r.

Początek zajęć:  LUTY 2017 r.

Opłaty: 1715 zł za semestr

Rejestracja: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (format:  doc, rozmiar:  33 KB)

PODANIE O PRZYJĘCIE (format:  doc, rozmiar:  36 KB)

 

WARUNKI REKRUTACJI (format:  doc, rozmiar:  39 KB)