Economics I stopnia

Studia licencjackie

S1 – stacjonarne - program studiów

 

Specjalności ujęte w programie studiów:

  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
  • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami. 

Kryterium kwalifikacji na studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia na poszczególne kierunki studiów określa Senat Uczelni. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie rankingu kandydatów, zgodnie z przyjętymi limitami miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią: wyniki egzaminu maturalnego przeliczonego na punkty oraz spełnienie warunków postępowania kwalifikacyjnego.

 

Twoja przyszłość:

  • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
  • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
  • w biurach consultingowych,
  • w biurach rachunkowo-podatkowych,
  • w biurach nieruchomości,
  • w instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

 

 

FIELD OF STUDY – ECONOMICS

LEVEL AND FORM OF STUDY – BA/FULL-TIME (6 SEMESTERS)

TUITION FEE – Please check the tuition fees valid in a given academic year on WPUT’s website.

Studying economics at the ZUT Faculty of Economics, you will learn how to make efficient economic decisions and solve economic problems. You will acquire broad knowledge in economics and the functioning of an organization with the use of modern technologies. In the future, you can find employment in economic units of business enterprises, in government and local government administration, in financial, insurance and consultancy institutions, real estate companies, in accounting and tax offices. In addition, the studies at the Faculty of Economics will prepare you to run your own business.

The studies in economics of a general academic profile are of the first-degree and they have the form of full-time, day studies. The aim of education is for the student to acquire general knowledge in the field of social sciences, economics and finance. The study programme includes two majors, starting from the 4th semester (to be chosen):

1. Accounting and Finance in Economic Entities - the graduate will acquire knowledge in the field of organization, operation and financing of economic entities, differing by their organizational and legal forms. The skills acquired will allow them to interpret independently the information contained in the entity’s financial statements. The graduate of this special field will be able to recognize the economic risk, credit risk included, to monitor and limit it. They will be able to work in financial and accounting departments of various entities which conduct business, in advisory services, banks and public finance sector entities, as well as, to undertake further education at the second degree studies and to prepare independently for specialized exams in accounting.

 

2. Property Valuation and Real Estate Transactions - the graduate will have acquired comprehensive knowledge in the field of real estate law and market, as well as, real estate resources, research methods and evaluation of phenomena, which take place in various segments of the real estate market. The skills acquired will allow them to apply independently analytical methods, so as to study real estate markets and resources owned by the State Treasury, local self-government entities, other legal and natural persons. The graduate will have the skills to assess and forecast processes at the micro and macroeconomic scale and to provide advisory services in the field of real estate management, property valuation and adopting decisions on the real estate purchase or sale and other forms of real estate trading. The knowledge gained during the education process will prepare them to take up profes- sional practice in order to obtain the license in the field of real estate appraisal.

 

More information:

Prof. Joanna Hernik

e-mail: jhernik@zut.edu.pl

Anna Oleńczuk-Paszel, PhD

e-mail: anna.olenczuk-paszel@zut.edu.pl

 

Address of the faculty:

Zolnierska street 47

71-210 Szczecin,

Poland

 

Requirements for candidates for: