Współpraca w zakresie programu studiów

Zapraszamy przedsiębiorców z różnych dziedzin oraz przedstawicieli instytucji niekomercyjnych do współtworzenia Kapituły Doradców. Przyjmujemy do niej osoby, które chcą wpływać na proces kształcenia naszych studentów poprzez ocenianie programu studiów oraz proponowanie zmian w programie zajęć. Umożliwiamy także dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie warsztatów i seminariów dla naszych studentów. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr Marzena Rydzewską, Prodziekanem ds. kształcenia (mrydzewska@zut.edu.pl).