Informacje bieżące

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym od 14.10.2020 r. 15.10.2020 10:56

Szanowni Państwo!

Szanowni Studenci!

 

W związku z Zarządzeniem nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ze zm. i Zarządzeniem nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-1 ze zm. oraz Komunikatem nr 41 Rektora ZUT z dnia 13 października 2020 o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 podejmuję decyzję o prowadzeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym w formie zdalnej od dnia 14 października 2020 do odwołania.

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT