Informacje bieżące

S2 E obecny I rok - zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne 12.11.2018 10:04

S2E_obecny I rok 1 semestr (nabór ZIMA 2018/2019) Wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji na I roku 2-go semestru roku akademickiego 2018/2019

 

 

W dniach 26-30.11.2018 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl

 

 

Sylabusy wg Krajowych Ram Kwalifikacji dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

Blok 1

Badania operacyjne

15h Projekt

2 ECTS

KZMwE

Statystyczna kontrola jakości

15h Projekt

2 ECTS

KZMwE

Blok 2

Zachowania ludzi w przedsiębiorstwach

15hL

1 ECTS

KZP

Zespoły ludzkie w organizacjach

15hL

1 ECTS

KZP

Blok 3

Rachunkowość zarządcza

30hL

2 ECTS

KEiR

Systemy informatyczne w ewidencji małych firm

30hL

2 ECTS

KEiR

Blok 4

Gospodarka nieruchomościami

15hK

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZPiGN

Nieruchomości w gospodarce rynkowej

15hK

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZPiGN

Z każdego BLOKU student wybiera 1 przedmiot (4 przedmioty 75h=6 ECTS)