Informacje bieżące

N2 E obecny I rok - zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne 12.11.2018 10:17

N2E_obecny I rok 1 semestr Wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji na I roku 2-go semestru roku akademickiego 2018/2019


W dniach 24-26.11.2018 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne

Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.

Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala

na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl


Sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019


Blok 1

Badania operacyjne

9h Projekt

2 ECTS

KZMwE


Statystyczna kontrola jakości

9h Projekt

2 ECTS

KZMwE

Blok 2

Rachunkowość zarządcza

18hL

2 ECTS

KEiR


Systemy informatyczne w ewidencji małych firm

18hL

2 ECTS

KEiR

Blok 3

Gospodarka nieruchomościami

9hK

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZPiGN


Nieruchomości w gospodarce rynkowej

9hK

1 ECTS

KN,AiEŚ/ZPiGN

Blok 4

Zachowania ludzi w przedsiębiorstwach

9hL

1 ECTS

KZP


Zespoły ludzkie w organizacjach

9hL

1 ECTS

KZP

Z każdego BLOKU student wybiera 1 przedmiot (4 przedmioty 45h=6 ECTS)